NANOQUICK® PLUS SERIES

MYCIE CERAMIKI

PRODUKTY MYJĄCE KLINKIER I CERAMIKĘ

NANOQUICK®

Wyszukaj Produktów Do Mycia Ceramiki

Jeżeli ich nie znajdziesz skontaktuj się z Doradcą Technicznym.

NANOQUICK®

NANOQUICK® Ceramika Plus

By: OPIS PRODUKTU

By: INFORMACJE I OSTRZEŻENIA

By: UŻYCIE I APLIKACJA

Opis Produktu

NANOQUICK® Ceramika Plus to produkt czyszczący zabrudzenia na powierzchniach mineralnych ceramicznych. Polecany do używania w przygotowaniach materiału do impregnacji produktami firmy opeNnano Polska sp z o.o.. Produkt do czyszczenia powierzchni ceramicznych w tym fasad, dachów, murów, okładzin ceramicznych. Środek usuwający tłuste nagary, ciemne naloty i bieżące zabrudzenia. Polecany do stosowania przed impregnacją. Stosowanie zalecane w warunkach zewnętrznych.

Dawkowanie

Wydajność: 0,12 - 0,22 l/m2

Informacje Ostrzeżenia

H335 – opary produktu mogą powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych. H315 – Kontakt ze skórą: może powodować miejscowe podrażnienie i zaczerwienienie. Kontakt może wywołać reakcję alergiczną. Może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry. H319 - Kontakt z oczami: może powodować podrażnienie oczu. 281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.(DL50 – brak danych). P102 – Chronić przed dziećmi. Połknięcie: Może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka.

Ostrzeżenia

Rodzaj zagrożenia: Działa drażniąco na oczy - działa drażniąco na drogi oddechowe.

Opis Użycia i Aplikacji

Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o podstawowych zasadach BHP. Przed prawidłowym użyciem preparatu na początku wykonaj próbę na małym kawałku materiału i sprawdź, czy efekt jest pożądany. W przypadku mniejszych zabrudzeń, produkt można rozcieńczyć w stosunku 1:2 z wodą. W przypadku doczyszczania lub dużych zabrudzeń preparat gotowy do użycia. Każdą czyszczoną powierzchnię wpierw dobrze namocz wodą, następnie nanieś produkt bezpośrednio na materiał. Nanieś produkt na materiał wcześniej namoczony wodą odczekaj około 2-3 minut. Następnie spłucz materiał urządzeniem wysokociśnieniowym. W przypadku czyszczenia ręcznego po upływie czasu podanego powyżej przeszoruj materiał i spłucz dużą ilością wody. W przypadku dużych zabrudzeń traktuj środek jako gotowy do użycia. Przy usuwaniu wykwitów wapiennych zastosuj produkt NANOQUICK® Ceramika W Plus. Jeśli wymaga tego sytuacja powtórz cały cykl czyszczenia. Produkt przechowuj w miejscu trudno dostępnym dla dzieci.

Aplikacja

Natrysk Pędzel Wałek Myjka Ciśnieniowa

Dostępne Opakowania:

Opakowanie 1L Opakowanie 5L Opakowanie 20L Opakowanie 10L - Dostępne Od 01-04-2021 Opakowanie 1000L Kaucjonowany Zwrotny

Dostępne Zestawy:

Opakowania Zbiorcze ZB 6x1L / ZB 4x5L / ZB 2x5L Zestawy Promocyjne 60x1L / 20x5L / 5x20L Zestawy Regałowe - Bruk Beton - Ceramika - Kamień - Mix

Poniedziałek 8:00AM - 16:00PM
Piątek 8:00AM - 16:00PM
Sobota 10:00AM - 13:00PM

NANOQUICK®

NANOQUICK® Ceramika W Plus

By: OPIS PRODUKTU

By: INFORMACJE I OSTRZEŻENIA

By: UŻYCIE I APLIKACJA

Opis Produktu

NANOQUICK® Ceramika W Plus to produkt czyszczący wykwity i zabrudzenia na powierzchniach mineralnych ceramicznych. Polecany do używania w przygotowaniach materiału do impregnacji produktami firmy opeNnano Polska sp z o.o.. Produkt do czyszczenia wykwitów na powierzchniach ceramicznych na fasad dachówkach murach z klinkieru oraz okładzin ceramicznych. Środek usuwający wykwity. Polecany do stosowania przed impregnacją. Stosowanie zalecane w warunkach zewnętrznych. Produkt stosować wg. poniższej instrukcji. Produkt NANOQUICK® Ceramika W Plus do stosowania ręcznego oraz maszynowego - myjka ciśnieniowa.

Dawkowanie

Wydajność: 0,12 - 0,22 l/m2

Informacje Ostrzeżenia

H335 – opary produktu mogą powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych. H315 – Kontakt ze skórą: może powodować miejscowe podrażnienie i zaczerwienienie. Kontakt może wywołać reakcję alergiczną. Może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry. H319 - Kontakt z oczami: może powodować podrażnienie oczu. 281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.(DL50 – brak danych). P102 – Chronić przed dziećmi. Połknięcie: Może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka.

Ostrzeżenia

Rodzaj zagrożenia: Działa drażniąco na oczy - działa drażniąco na drogi oddechowe.

Opis Użycia i Aplikacji

Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o podstawowych zasadach BHP. Przed prawidłowym użyciem preparatu na początku wykonaj próbę na małym kawałku materiału i sprawdź, czy efekt jest pożądany. W przypadku mniejszych zabrudzeń, produkt można rozcieńczyć w stosunku 1:2 z wodą. Każdą czyszczoną powierzchnię wpierw dobrze namocz wodą, następnie nanieś produkt punktowo bezpośrednio na materiał. Nanieś produkt punktowo na wykwit i odczekaj około 2-3 minut. Następnie spłucz materiał dużą ilością wody lub urządzeniem wysokociśnieniowym. W przypadku czyszczenia ręcznego po upływie czasu podanego powyżej przeszoruj materiał i spłucz dużą ilością wody. Przy usuwaniu brudu z ceramiki zastosuj produkt NANOQUICK® Ceramika Plus. Jeśli wymaga tego sytuacja powtórz cały cykl czyszczenia. Produkt przechowuj w miejscu trudno dostępnym dla dzieci.

Aplikacja

Natrysk Pędzel Wałek Myjka Ciśnieniowa

Dostępne Opakowania:

Opakowanie 1L Opakowanie 5L Opakowanie 20L Opakowanie 10L - Dostępne Od 01-04-2021 Opakowanie 1000L Kaucjonowany Zwrotny

Dostępne Zestawy:

Opakowania Zbiorcze ZB 6x1L / ZB 4x5L / ZB 2x5L Zestawy Promocyjne 60x1L / 20x5L / 5x20L Zestawy Regałowe - Bruk Beton - Ceramika - Kamień - Mix

Poniedziałek 8:00AM - 16:00PM
Piątek 8:00AM - 16:00PM
Sobota 10:00AM - 13:00PM

NANOQUICK®

NANOQUICK® Fuga Plus

By: OPIS PRODUKTU

By: INFORMACJE I OSTRZEŻENIA

By: UŻYCIE I APLIKACJA

Opis Produktu

NANOQUICK® Fuga Plus polecany do używania w przygotowaniach materiału do impregnacji produktami firmy opeNnano Polska sp z o.o. jakim jest NANOQUICK® Fuga. Produkt o podwyższonej wydajności i mający zastosowanie w utrzymaniu fug w czystości i dzięki zawartość aktywnych czynników, zmniejsza ryzyko występowania grzybów i innych mikroorganizmów oraz pleśni. Produkt przeznaczony do czyszczenia powierzchni wewnątrz oraz na zewnątrz pomieszczeń. Stosowany cyklicznie redukuje występowanie na powierzchni bakterii oraz innych mikroorganizmów.

Dawkowanie

Wydajność: 0,12 - 0,22 l/m2

Informacje Ostrzeżenia

H335 – opary produktu mogą powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych. H315 – Kontakt ze skórą: może powodować miejscowe podrażnienie i zaczerwienienie. Kontakt może wywołać reakcję alergiczną. Może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry. H319 - Kontakt z oczami: może powodować podrażnienie oczu. 281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.(DL50 – brak danych). P102 – Chronić przed dziećmi. Połknięcie: Może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka.

Ostrzeżenia

Rodzaj zagrożenia: Działa drażniąco na oczy - działa drażniąco na drogi oddechowe.

Opis Użycia i Aplikacji

Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o podstawowych zasadach BHP. Przed prawidłowym użyciem preparatu na początku wykonaj próbę na małym kawałku materiału i sprawdź, czy efekt jest pożądany. W przypadku mniejszych zabrudzeń, produkt można rozcieńczyć w stosunku 1:2 z wodą. Każdą czyszczoną powierzchnię wpierw dobrze namocz wodą, następnie nanieś produkt punktowo bezpośrednio na materiał. Nanieś produkt punktowo na wykwit i odczekaj około 2-3 minut. Następnie spłucz materiał dużą ilością wody lub urządzeniem wysokociśnieniowym. W przypadku czyszczenia ręcznego po upływie czasu podanego powyżej przeszoruj materiał i spłucz dużą ilością wody. Przy usuwaniu brudu z ceramiki zastosuj produkt NANOQUICK® Ceramika Plus. Jeśli wymaga tego sytuacja powtórz cały cykl czyszczenia. Produkt przechowuj w miejscu trudno dostępnym dla dzieci.

Aplikacja

Natrysk Pędzel Wałek Myjka Ciśnieniowa

Dostępne Opakowania:

Opakowanie 1L Opakowanie 5L Opakowanie 20L Opakowanie 10L - Dostępne Od 01-04-2021 Opakowanie 1000L Kaucjonowany Zwrotny

Dostępne Zestawy:

Opakowania Zbiorcze ZB 6x1L / ZB 4x5L / ZB 2x5L Zestawy Promocyjne 60x1L / 20x5L / 5x20L Zestawy Regałowe - Bruk Beton - Ceramika - Kamień - Mix

Poniedziałek 8:00AM - 16:00PM
Piątek 8:00AM - 16:00PM
Sobota 10:00AM - 13:00PM

NANOQUICK®

NANOQUICK® Antyalg

By: OPIS PRODUKTU

By: INFORMACJE I OSTRZEŻENIA

By: UŻYCIE I APLIKACJA

Opis Produktu

NANOQUICK® Antyalg to produkt czyszczący zabrudzenia i zielone naloty typu Algi na powierzchniach mineralnych. Środek profesjonalny usuwający uporczywe zielone naloty, mchy oraz porosty z powierzchni mineralnych. Po usunięciu nalotów zalecamy zastosować odpowiedni impregnat marki NANOQUICK®. Produkt do stosowania na większość materiałów takich jak: kostki brukowe, piaskowce, granity, marmury, trawertyny i inne kamienie, ceramikę i klinkiery, elewacje mineralne.

Dawkowanie

Wydajność: 0,08 - 0,15 l/m2

Informacje Ostrzeżenia

H335 – opary produktu mogą powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych. H315 – Kontakt ze skórą: może powodować miejscowe podrażnienie i zaczerwienienie. Kontakt może wywołać reakcję alergiczną. Może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry. H319 - Kontakt z oczami: może powodować podrażnienie oczu. 281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.(DL50 – brak danych). P102 – Chronić przed dziećmi. Połknięcie: Może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka.

Ostrzeżenia

Rodzaj zagrożenia: Działa drażniąco na oczy - działa drażniąco na drogi oddechowe.

Opis Użycia i Aplikacji

Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o podstawowych zasadach BHP. Przed prawidłowym użyciem preparatu na początku wykonaj próbę na małym kawałku materiału i sprawdź, czy efekt jest pożądany. W przypadku dużych zabrudzeń preparat gotowy do użycia i używaj koncentratu. Każdą czyszczoną powierzchnię wpierw nanieś produkt bezpośrednio na materiał. Nanieś produkt na materiał na około 2 godziny (w przypadku dużych zabrudzeń na 12 godzin), następnie spłucz dużą ilością wody, materiał najlepiej spłucz urządzeniem wysokociśnieniowym. Jeśli wymaga tego sytuacja powtórz cały cykl czyszczenia. Produkt NANOQUICK® Antyalg do stosowania ręcznego oraz maszynowego - myjka ciśnieniowa, maszyny szorujące. Produkt przechowuj w miejscu trudno dostępnym dla dzieci.

Aplikacja

Natrysk Pędzel Wałek Myjka Ciśnieniowa

Dostępne Opakowania:

Opakowanie 1L Opakowanie 5L Opakowanie 20L Opakowanie 10L - Dostępne Od 01-04-2021 Opakowanie 1000L Kaucjonowany Zwrotny

Dostępne Zestawy:

Opakowania Zbiorcze ZB 6x1L / ZB 4x5L / ZB 2x5L Zestawy Promocyjne 60x1L / 20x5L / 5x20L Zestawy Regałowe - Bruk Beton - Ceramika - Kamień - Mix

Poniedziałek 8:00AM - 16:00PM
Piątek 8:00AM - 16:00PM
Sobota 10:00AM - 13:00PM
ai_builder_media_R8LWyGHt_79.png

Firma opeNnano Polska sp z o.p. /Ltd od 15 lat jest producentem innowacyjnych produktów nanotechnologicznych na rynek Polski.

Dane Firmowe

opeNnano Polska sp z o.o.
32-020 Wieliczka Grottgera 58
Biuro Handlowe
+48 22 350 75 55
Dział Handlowy
+48 12 444 75 55
+48 535 811 811
Dział Techniczny
+48 535 811 800