NANOQUICK® PLUS SERIES

MYCIE BRUKU

NANOQUICK®

Wyszukaj Produktów Do Mycia Bruku Betonu

Jeżeli ich nie znajdziesz skontaktuj się z Doradcą Technicznym.

NANOQUICK®

NANOQUICK® Bruk Plus

Opis Produktu

NANOQUICK® Bruk W Plus to produkt czyszczący wykwity i białe naloty na powierzchniach brukowych oraz betonowych. Polecany do używania w przygotowaniach materiału do impregnacji produktami firmy opeNnano Polska sp z o.o.. Produkt skutecznie usuwa "Wykwity" Białe Naloty z kostek brukowych i betonowych różnego rodzaju oraz z elementów betonowych. Przeznaczony również do czyszczenia galanterii betonowej jak palisady obrzeża najazdy oraz wylewki. Produkt stosować wg. poniższej instrukcji. Produkt NANOQUICK® Bruk W Plus do stosowania ręcznego oraz maszynowego - myjka ciśnieniowa.

Dawkowanie

Wydajność: 0,08 - 0,18 l/m2

Informacje Ostrzeżenia

H335 – opary produktu mogą powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych. H315 – Kontakt ze skórą: może powodować miejscowe podrażnienie i zaczerwienienie. Kontakt może wywołać reakcję alergiczną. Może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry. H319 - Kontakt z oczami: może powodować podrażnienie oczu. 281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.(DL50 – brak danych). P102 – Chronić przed dziećmi. Połknięcie: Może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka.

Ostrzeżenia

Rodzaj zagrożenia: Działa drażniąco na oczy - działa drażniąco na drogi oddechowe.

Opis Użycia i Aplikacji

Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o podstawowych zasadach BHP. Przed prawidłowym użyciem preparatu na początku wykonaj próbę na małym kawałku materiału i sprawdź, czy efekt jest pożądany a w przypadku mniejszych zabrudzeń produkt można rozcieńczyć w 1:2 z wodą do codziennego używania. W przypadku doczyszczania lub dużych zabrudzeń preparat gotowy do użycia i używaj koncentratu. Każdą czyszczoną powierzchnię wpierw dobrze namocz wodą, następnie nanieś produkt bezpośrednio na materiał punktowo "Wykwit" Biały Nalot i przeszoruj, po 3-4 minutach spłucz dużą ilością wody. Do czyszczenia zabrudzonych kostek brukowych bardzo dobrze sprawdza się maszyna do mycia bruku - Szorowarka o nacisku około 50Kg. Jeśli używasz urządzenia wysokociśnieniowego dokładnie spłucz powierzchnię urządzeniem ciśnieniowym. Jeśli wymaga tego sytuacja powtórz cały cykl czyszczenia. Produkt przechowuj w miejscu trudno dostępnym dla dzieci.

Aplikacja

Natrysk Pędzel Wałek Myjka Ciśnieniowa

Dostępne Opakowania:

Opakowanie 1L Opakowanie 5L Opakowanie 20L Opakowanie 10L - Dostępne Od 01-04-2021 Opakowanie 1000L Kaucjonowany Zwrotny

Dostępne Zestawy:

Opakowania Zbiorcze ZB 6x1L / ZB 4x5L / ZB 2x5L Zestawy Promocyjne 60x1L / 20x5L / 5x20L Zestawy Regałowe - Bruk Beton - Ceramika - Kamień - Mix

Poniedziałek 8:00AM - 16:00PM
Piątek 8:00AM - 16:00PM
Sobota 10:00AM - 13:00PM

NANOQUICK®

NANOQUICK® Bruk W Plus

Opis Produktu

NANOQUICK® Gnejs Plus to produkt czyszczący zabrudzenia na powierzchniach Gnejsów. Polecany do używania w przygotowaniach materiału do impregnacji produktami firmy opeNnano Polska sp z o.o.. Produkt czyszczący gnejsy, korę kamienną oraz inne kamienie z grupy gnejs. Polecany również w przygotowaniach materiału do impregnacji. Zadaniem produktu jest skutecznie usuwanie zabrudzeń oraz czarnych nalotów na murach podłożach elewacjach ogrodzeniach. Do stosowania ręcznego oraz maszynowego. Przeznaczony również do czyszczenia spoin tworzonych przy układaniu kamienia. Produkt stosować wg. poniższej instrukcji.

Dawkowanie

Wydajność: 0,08 - 0,15 l/m2

Informacje Ostrzeżenia

H335 – opary produktu mogą powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych. H315 – Kontakt ze skórą: może powodować miejscowe podrażnienie i zaczerwienienie. Kontakt może wywołać reakcję alergiczną. Może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry. H319 - Kontakt z oczami: może powodować podrażnienie oczu. 281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.(DL50 – brak danych). P102 – Chronić przed dziećmi. Połknięcie: Może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka.

Ostrzeżenia

Rodzaj zagrożenia: Działa drażniąco na oczy - działa drażniąco na drogi oddechowe.

Opis Użycia i Aplikacji

Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o podstawowych zasadach BHP. Przed prawidłowym użyciem preparatu na początku wykonaj próbę na małym kawałku materiału i sprawdź, czy efekt jest pożądany. Stosowanie produktu: w przypadku mniejszych zabrudzeń, produkt można rozcieńczyć w 1:2 z wodą. W przypadku doczyszczania lub dużych zabrudzeń preparat gotowy do użycia i używaj koncentratu. Każdą czyszczoną powierzchnię wpierw dobrze namocz wodą, następnie nanieś produkt bezpośrednio na materiał. W przypadku czyszczenia ręcznego po około 3 min materiał przeszoruj i spłucz dużą ilością wody. Jeśli używasz urządzenia wysokociśnieniowego dokładnie spłucz powierzchnię urządzeniem ciśnieniowym. Jeśli wymaga tego sytuacja powtórz cały cykl czyszczenia. Produkt przechowuj w miejscu trudno dostępnym dla dzieci.

Aplikacja

Natrysk Pędzel Wałek Myjka Ciśnieniowa

Dostępne Opakowania:

Opakowanie 1L Opakowanie 5L Opakowanie 20L Opakowanie 10L - Dostępne Od 01-04-2021 Opakowanie 1000L Kaucjonowany Zwrotny

Dostępne Zestawy:

Opakowania Zbiorcze ZB 6x1L / ZB 4x5L / ZB 2x5L Zestawy Promocyjne 60x1L / 20x5L / 5x20L Zestawy Regałowe - Bruk Beton - Ceramika - Kamień - Mix

Poniedziałek 8:00AM - 16:00PM
Piątek 8:00AM - 16:00PM
Sobota 10:00AM - 13:00PM

NANOQUICK®

NANOQUICK® Antyalg

Opis Produktu

NANOQUICK® Antyalg to produkt czyszczący zabrudzenia i zielone naloty typu Algi na powierzchniach mineralnych. Środek profesjonalny usuwający uporczywe zielone naloty, mchy oraz porosty z powierzchni mineralnych. Po usunięciu nalotów zalecamy zastosować odpowiedni impregnat marki NANOQUICK®. Produkt do stosowania na większość materiałów takich jak: kostki brukowe, piaskowce, granity, marmury, trawertyny i inne kamienie, ceramikę i klinkiery, elewacje mineralne.

Dawkowanie

Wydajność: 0,08 - 0,15 l/m2

Informacje Ostrzeżenia

H335 – opary produktu mogą powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych. H315 – Kontakt ze skórą: może powodować miejscowe podrażnienie i zaczerwienienie. Kontakt może wywołać reakcję alergiczną. Może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry. H319 - Kontakt z oczami: może powodować podrażnienie oczu. 281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.(DL50 – brak danych). P102 – Chronić przed dziećmi. Połknięcie: Może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka.

Ostrzeżenia

Rodzaj zagrożenia: Działa drażniąco na oczy - działa drażniąco na drogi oddechowe.

Opis Użycia i Aplikacji

Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o podstawowych zasadach BHP. Przed prawidłowym użyciem preparatu na początku wykonaj próbę na małym kawałku materiału i sprawdź, czy efekt jest pożądany. W przypadku dużych zabrudzeń preparat gotowy do użycia i używaj koncentratu. Każdą czyszczoną powierzchnię wpierw nanieś produkt bezpośrednio na materiał. Nanieś produkt na materiał na około 2 godziny (w przypadku dużych zabrudzeń na 12 godzin), następnie spłucz dużą ilością wody, materiał najlepiej spłucz urządzeniem wysokociśnieniowym. Jeśli wymaga tego sytuacja powtórz cały cykl czyszczenia. Produkt NANOQUICK® Antyalg do stosowania ręcznego oraz maszynowego - myjka ciśnieniowa, maszyny szorujące. Produkt przechowuj w miejscu trudno dostępnym dla dzieci.

Aplikacja

Natrysk Pędzel Wałek Myjka Ciśnieniowa

Dostępne Opakowania:

Opakowanie 1L Opakowanie 5L Opakowanie 20L Opakowanie 10L - Dostępne Od 01-04-2021 Opakowanie 1000L Kaucjonowany Zwrotny

Dostępne Zestawy:

Opakowania Zbiorcze ZB 6x1L / ZB 4x5L / ZB 2x5L Zestawy Promocyjne 60x1L / 20x5L / 5x20L Zestawy Regałowe - Bruk Beton - Ceramika - Kamień - Mix

Poniedziałek 8:00AM - 16:00PM
Piątek 8:00AM - 16:00PM
Sobota 10:00AM - 13:00PM

NANOQUICK®

NANOQUICK® Gnejs Antialg

Opis Produktu

NANOQUICK® Gnejs Antialg to produkt czyszczący zabrudzeń i zielone naloty typu Algi na powierzchniach Gnejsów. Środek profesjonalny usuwający uporczywe zielone naloty, mchy oraz porosty z powierzchniach Gnejsów. Po usunięciu nalotów zalecamy zastosować odpowiedni impregnat marki NANOQUICK®. Produkt do stosowania na większość materiałów takich jak: kostki płytki galanteria okładziny oraz elewacje z Gnejsu.

Dawkowanie

Wydajność: 0,09 - 0,16 l/m2

Informacje Ostrzeżenia

H335 – opary produktu mogą powodować podrażnienie nosa i górnych dróg oddechowych. H315 – Kontakt ze skórą: może powodować miejscowe podrażnienie i zaczerwienienie. Kontakt może wywołać reakcję alergiczną. Może powodować zaczerwienienie i swędzenie skóry. H319 - Kontakt z oczami: może powodować podrażnienie oczu. 281 – Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej. P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.(DL50 – brak danych). P102 – Chronić przed dziećmi. Połknięcie: Może powodować podrażnienie ust, gardła i żołądka.

Ostrzeżenia

Rodzaj zagrożenia: Działa drażniąco na oczy - działa drażniąco na drogi oddechowe.

Opis Użycia i Aplikacji

Przed rozpoczęciem pracy pamiętaj o podstawowych zasadach BHP. Przed prawidłowym użyciem preparatu na początku wykonaj próbę na małym kawałku materiału i sprawdź, czy efekt jest pożądany. W przypadku dużych zabrudzeń preparat gotowy do użycia i używaj koncentratu. Każdą czyszczoną powierzchnię wpierw nanieś produkt bezpośrednio na materiał. Nanieś produkt na materiał na około 2 godziny (w przypadku dużych zabrudzeń na 12 godzin), następnie spłucz dużą ilością wody, materiał najlepiej spłucz urządzeniem wysokociśnieniowym. Jeśli wymaga tego sytuacja powtórz cały cykl czyszczenia. Produkt NANOQUICK® Gnejs Antialg do stosowania ręcznego oraz maszynowego - myjka ciśnieniowa oraz maszyny szorujące. Produkt przechowuj w miejscu trudno dostępnym dla dzieci.

Aplikacja

Natrysk Pędzel Wałek Myjka Ciśnieniowa

Dostępne Opakowania:

Opakowanie 1L Opakowanie 5L Opakowanie 20L Opakowanie 10L - Dostępne Od 01-04-2021 Opakowanie 1000L Kaucjonowany Zwrotny

Dostępne Zestawy:

Opakowania Zbiorcze ZB 6x1L / ZB 4x5L / ZB 2x5L Zestawy Promocyjne 60x1L / 20x5L / 5x20L Zestawy Regałowe - Bruk Beton - Ceramika - Kamień - Mix

Poniedziałek 8:00AM - 16:00PM
Piątek 8:00AM - 16:00PM
Sobota 10:00AM - 13:00PM
ai_builder_media_R8LWyGHt_79.png

Firma opeNnano Polska sp z o.p. /Ltd od 15 lat jest producentem innowacyjnych produktów nanotechnologicznych na rynek Polski.

Dane Firmowe

opeNnano Polska sp z o.o.
32-020 Wieliczka Grottgera 58
Biuro Handlowe
+48 22 350 75 55
Dział Handlowy
+48 12 444 75 55
+48 535 811 811
Dział Techniczny
+48 535 811 800